S obzirom da Vam želimo olakšati i pojednostaviti poslovanje i život na najbolji mogući način, surađujemo i sa mnoštvom partnera preko kojih se mogu obavljati usluge koje nisu direktno dio našeg poslovanja, kao na primjer

- knjigovodstvene usluge preko TRAG d.o.o.
- prevoditeljske usluge preko Prolingua-RI d.o.o.
- kontrola kvalitete preko Aliquantum d.o.o.
- informatičke usluge kao i usluge izrade web stranica preko obrta "Informatičar"
- ugostiteljske usluge preko B.A.M.I.G. 1969 Nova d.o.o.
- dućan prehrane preko B.A.M.I.G. 1969 Nova d.o.o.

Cjene usluga za navedene partnere možete direktno saznati preko vršitelja usluge ili preko nas.