Sve usluge koje su Vam na raspolaganju dostupne su Vam po potrebi ili na redovnoj bazi, a radi se o slijedećim uslugama:


 Briga o nekretnini 


 Dostava i nabava                                                     Posjeta 


 Kućni majstor   Zbog raznovrsnosti i specifičnosti ponude dio poslova odrađuju naši posrednici. Svaka posjeta Vašoj nekrentini vrši se uz strogu kontrolu i provjeru sa naše strane.

Cijene usluga nisu unaprijed određene i definiraju se po utvrđivanju vaših potreba i ovisno o lokaciji.

Koristimo pravo u svakom trenutku odbiti uslugu u slučaju nekorektnog ponašanja ili zlouporabe iste.